22:51 ICT Thứ năm, 20/02/2020

Trang nhất » Tuyển dụng » Kết quả tuyển dụng

Thông báo kết quả tuyển dụng

Thứ ba - 19/04/2016 11:11
TRUNG TÂM
KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN QUỐC GIA
ĐÀI KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN
KHU VỰC TÂY BẮC

Số: 37/TB-ĐKVTB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  
 
Sơn La, ngày  04  tháng 02  năm 2015
 

                                                                                                                                                  THÔNG BÁO
                                                                                       Kết quả xét tuyển viên chức năm 2014
 
 
Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ kết quả xét tuyển viên chức năm 2014 do Hội đồng xét tuyển của Đài KTTV khu vực Tây Bắc báo cáo ngày 29 tháng 01 năm 2015,
Đài Khí tượng Thuỷ văn (KTTV) khu vực Tây Bắc công khai kết quả xét tuyển viên chức năm 2014 tại trụ sở của Đài KTTV khu vực Tây Bắc kể từ ngày 03/02/2015 (địa chỉ: Số 122, đường Điện Biên, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La và trên Website của Đài KTTV khu vực Tây Bắc).
Trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ ngày Đài KTTV khu vực Tây Bắc công khai kết quả xét tuyển viên chức, người dự tuyển có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả xét tuyển đến Đài KTTV khu vực Tây Bắc để xem xét, giải quyết.
Địa điểm nhận đơn đề nghị phúc khảo: Văn phòng Đài KTTV khu vực Tây Bắc, số 122, đường Điện Biên, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La./.
Lưu ý: Chỉ xem xét, giải quyết việc phúc khảo đối với đơn đề nghị gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến (tính từ ngày gửi đơn theo dấu bưu điện trên phong bì đơn nếu đơn được gửi qua đường bưu điện)
 
 
Nơi nhận:                                                                                                                 GIÁM ĐỐC
- Bà Chim Thị Thuỷ;
- Lãnh đạo Đài;
- Hội đồng xét tuyển Đài;                                                                                           Đã ký
- Lưu: VT, TCCB.
 
 
                                                                                                                             Nguyễn Văn Toàn  TRUNG TÂM KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIA
   ĐÀI KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN KHU VỰC TÂY BẮC
 
   KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2014
(kèm theo Thông báo số 37/TB-ĐKVTB ngày 04  tháng  02 năm 2015 của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Bắc)
 
 
Số TT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Quê quán Trình độ chuyên môn Đơn vị đăng ký dự tuyển  
Chỉ tiêu tuyển dụng
Kết quả điểm xét tuyển           (thang điểm 100) Đối tượng ưu tiên Ghi chú
Nam Nữ Điểm Trung bình học tập Điểm Trung bình  thi tốt nghiệp Điểm phỏng vấn Tổng điểm
I Trung cấp khí tượng         Trạm KT Sìn Hồ 01            
II Trung cấp thuỷ văn         Trạm TV Nà Hừ 01            
1 Chim Thị Thủy   23/10/1992  Xã Bum Nưa,  huyện Mường Tè, Lai Châu Trung cấp Thủy văn     68 73 150 291    
 
            Ghi chú: Hết thời hạn nộp hồ sơ (11giờ 00’ ngày 07/01/2015), 01 hồ sơ khí tượng đến nộp đăng ký dự tuyển, Hội đồng không tiếp nhận hồ sơ.

Nguồn tin: Văn phòng

Tổng số điểm của bài viết là: 9 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

ĐĂNG NHẬP THÀNH VIÊN

LIÊN KẾT WEBSITE

Bộ Tài nguyên và Môi trường
Trung tâm KTTV quốc gia
Ảnh Vệ tinh
Ảnh Ra đa thời tiết
Phần mềm chuyển điện KTTV
Sản phẩm mô hình