BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT 11 NGÀY (từ ngày 26/8 - 05/9/2014)


BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT 11 NGÀY
 (từ ngày 26/8 - 05/9/2014)
Số 24 - Ra ngày 26 tháng 8 năm 2014
 
          1. Tỉnh Sơn La
Thời kỳ đầu (26 - 28/8): Mây thay đổi có 1 - 2 ngày có mưa, mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có dông. Ngày nắng.
Thời kỳ giữa (29/8 - 01/9): Mây thay đổi có 2 - 3 ngày có mưa rải rác, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông.
Thời kỳ cuối (02 - 05/9): Mây thay đổi có 1 - 2 ngày có mưa vài nơi. Ngày nắng.
Tổng lượng mưa 11 ngày phổ biến từ: 50 - 100 mm, có nơi trên 100 mm.
Nhiệt độ không khí cao nhất: 33,0 - 35,0oC; Mộc Châu và vùng núi cao: 28,0 - 30,0oC.
          Nhiệt độ không khí thấp nhất: 22,0 - 24,0oC; Mộc Châu và vùng núi cao: 19,0 - 21,0oC.
          2. Thành phố Sơn La
Thời kỳ đầu (26 - 28/8): Mây thay đổi có 1 - 2 ngày có mưa, mưa rào nhẹ và dông. Ngày nắng.
Thời kỳ giữa (29/8 - 01/9): Mây thay đổi có 1 - 2 ngày có mưa, mưa rào nhẹ và dông. Ngày nắng.
Thời kỳ cuối (02 - 05/9): Mây thay đổi có 1 - 2 ngày có mưa, mưa rào nhẹ và dông. Ngày nắng.
Tổng lượng mưa 11 ngày từ: 30 - 50 mm.
Nhiệt độ không khí trung bình: 24,5 - 25,5oC
          Nhiệt độ không khí cao nhất:    31,0 - 33,0oC
            Nhiệt độ không khí thấp nhất:   20,0 - 22,0oC

Nguồn tin: Phòng Dự báo