Dự báo thời tiết khu vực Tây Bắc đêm 05 ngày 06 tháng 12 năm 2017

1

I. TỈNH SƠN LA
1. KHU VỰC PHÍA BẮC TỈNH (Phiêng Lanh, Mường La)

 
Mây thay đổi, không mưa, đêm và sáng trời rét, ngày nắng.
- Gió : Gió nhẹ
Độ ẩm: 50 - 95%.
Nhiệt độ: 13 - 30oC
2. KHU VỰC PHÍA NAM VÀ TÂY NAM TỈNH (Cò Nòi, Sông Mã)

 
Mây thay đổi, không mưa, đêm và sáng trời rét, ngày nắng.
- Gió : Gió nhẹ
Độ ẩm: 50 - 95%.
Nhiệt độ: 12 - 28oC
3. KHU VỰC PHÍA ĐÔNG VÀ ĐÔNG NAM TỈNH (Yên Châu, Phù Yên, Bắc Yên, Mộc Châu)

 
Mây thay đổi, không mưa, đêm và sáng trời rét, ngày nắng.
- Gió : Gió nhẹ
Độ ẩm: 50 - 97%.
Nhiệt độ: 10 - 29oC
4. THÀNH PHỐ SƠN LA

Mây thay đổi, không mưa, đêm và sáng trời rét, ngày nắng.
- Gió: Gió nhẹ
Độ ẩm: 55 - 96%.
Nhiệt độ: 12 - 26oC
II. TỈNH LAI CHÂU
1. THỜI TIẾT TOÀN TỈNH

 
Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng. Trời rét; vùng núi cao rét đậm, rét hại. Gió nhẹ.
2. THỜI TIẾT CÁC NƠI TRONG TỈNH
2.1. MƯỜNG TÈ

Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng. Trời rét. Gió nhẹ.
- Nhiệt độ từ : 12 - 28°C
- Độ ẩm: 55 – 96%.
2.2. SÌN HỒ

 
Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng. Trời rét hại. Gió nhẹ.
- Nhiệt độ từ : 5 – 18°C
- Độ ẩm: 72 – 98%.
2.3. THAN UYÊN

 
Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng. Trời rét. Gió nhẹ.
- Nhiệt độ từ : 9 – 27°C
- Độ ẩm: 57 - 99%.
2.4. THÀNH PHỐ LAI CHÂU

 
Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng. Trời rét. Gió nhẹ.
- Nhiệt độ từ : 9 - 23°C
- Độ ẩm: 60 - 99%.
III. TỈNH ĐIỆN BIÊN
1. THỜI TIẾT TOÀN TỈNH

Mây thay đổi, không mưa. Đêm và sáng có nơi có sương mù, trời rét, vùng núi cao rét đậm. Trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ.
2. THỜI TIẾT CÁC NƠI TRONG TỈNH
2.1. THỊ XÃ MƯỜNG LAY

Mây thay đổi, không mưa. Đêm và sáng trời rét. Trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ.
- Gió:  
- Nhiệt độ từ: 14 - 27°C
- Độ ẩm: 60 - 98%
2.2. TUẦN GIÁO

 
Mây thay đổi, không mưa. Đêm và sáng có sương mù, trời rét. Trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ.
- Gió:  
- Nhiệt độ từ: 11 - 28°C
- Độ ẩm: 50 - 99%
2.3. PHA ĐIN VÀ VÙNG NÚI CAO

 
Mây thay đổi, không mưa. Đêm và sáng trời rét đậm. Trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ.
- Gió:  
- Nhiệt độ từ : 8 - 20°C
- Độ ẩm: 60 - 99%
2.4. THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ

Mây thay đổi, không mưa. Đêm và sáng trời rét. Trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ.
- Gió:  
- Nhiệt độ từ: 11 - 28°C
- Độ ẩm: 50 - 96%
IV. TỈNH HÒA BÌNH
1. THỜI TIẾT TOÀN TỈNH

Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.
- Gió: Gió nhẹ.
- Nhiệt độ từ: 15 – 28 0C.
- Độ ẩm: 50 – 92 %.
2. THỜI TIẾT CÁC NƠI TRONG TỈNH
2.1. THÀNH PHỐ HÒA BÌNH

Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.
- Gió: Gió nhẹ.
- Nhiệt độ từ: 16 – 28 0C.
- Độ ẩm: 50 – 92 %
2.2. MAI CHÂU

Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.
- Gió: Gió nhẹ.
- Nhiệt độ từ: 16 – 27 0C
- Độ ẩm: 50 – 92 %
2.3. KIM BÔI

 
Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.
- Gió: Gió nhẹ.
- Nhiệt độ từ: 16 – 28 0C
- Độ ẩm: 50 – 92 %
2.4. CHI NÊ
  Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.
- Gió: Gió nhẹ.
- Nhiệt độ từ: 15 - 27 0C
- Độ ẩm: 50 – 92 %
2.5. LẠC SƠN
  Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.
- Gió: Gió nhẹ.
- Nhiệt độ từ : 16 - 28 0C.
- Độ ẩm: 50 - 92 %
 

Nguồn tin: Đài Tây Bắc