Dự báo thời tiết khu vực Tây Bắc đêm 06 ngày 07 tháng 10 năm 2017

Dự báo thời tiết khu vực Tây Bắc đêm 06 ngày 07 tháng 10 năm 2017

1

I. TỈNH SƠN LA
1. KHU VỰC PHÍA BẮC TỈNH (Phiêng Lanh, Mường La)

 
Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng.
- Gió : Gió nhẹ.
Độ ẩm: 65 - 97%.
Nhiệt độ: 22 - 32oC
2. KHU VỰC PHÍA NAM VÀ TÂY NAM TỈNH (Cò Nòi, Sông Mã)

 
Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Ngày nắng.
- Gió : Gió nhẹ.
Độ ẩm: 65 - 97%.
Nhiệt độ: 19 - 31oC
3. KHU VỰC PHÍA ĐÔNG VÀ ĐÔNG NAM TỈNH (Yên Châu, Phù Yên, Bắc Yên, Mộc Châu)

 
Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa, mưa vừa có nơi mưa to và dông.
- Gió : Trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh.
Độ ẩm: 65 - 99%
Nhiệt độ: 18 - 31oC
4. THÀNH PHỐ SƠN LA

 
Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông.
- Gió: gió nhẹ
Độ ẩm: 65 - 96%.
Nhiệt độ: 19 - 30oC
II. TỈNH LAI CHÂU
1. THỜI TIẾT TOÀN TỈNH

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh.
2. THỜI TIẾT CÁC NƠI TRONG TỈNH
2.1. MƯỜNG TÈ

 
Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng.
- Nhiệt độ từ : 22 - 33°C
- Độ ẩm: 60 – 98%.
2.2. SÌN HỒ

 
Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng.
- Nhiệt độ từ : 17 – 25°C
- Độ ẩm: 80 – 97%.
2.3. THAN UYÊN

 
Mây thay đổi, ngày có mưa rào và dông, ngày nắng.
- Nhiệt độ từ :    21 – 30°C
- Độ ẩm: 75 - 98%.
2.4. THÀNH PHỐ LAI CHÂU

 
Mây thay đổi, ngày có mưa rào nhẹ và dông, ngày nắng.
- Nhiệt độ từ : 20 - 28°C
- Độ ẩm: 75 - 98%.
III. TỈNH ĐIỆN BIÊN
1. THỜI TIẾT TOÀN TỈNH

 
Mây thay đổi, có mưa rào nhẹ vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.
2. THỜI TIẾT CÁC NƠI TRONG TỈNH
2.1. THỊ XÃ MƯỜNG LAY

 
Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ.
- Gió:  
- Nhiệt độ từ: 23 - 34°C
- Độ ẩm: 60 - 97%
2.2. TUẦN GIÁO

 
Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ.
- Gió:                              
- Nhiệt độ từ: 21 - 32°C
- Độ ẩm: 60 - 98%
2.3. PHA ĐIN VÀ VÙNG NÚI CAO

 
    Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ.
- Gió:  
- Nhiệt độ từ : 17 - 25°C
- Độ ẩm: 80 - 98%
2.4. THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ

 
Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ.
- Gió:  
- Nhiệt độ từ: 21 - 33°C
- Độ ẩm: 55 - 97%
IV. TỈNH HÒA BÌNH
1. THỜI TIẾT TOÀN TỈNH

Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông.
- Gió: Trong cơn dông đề phòng có gió giật mạnh.
- Nhiệt độ từ: 22 – 30 0C.
- Độ ẩm: 60 – 98 %.
2. THỜI TIẾT CÁC NƠI TRONG TỈNH
2.1. THÀNH PHỐ HÒA BÌNH

 
Nhiều mây, có lúc có mưa vừa và dông.
- Gió: Trong cơn dông đề phòng có gió giật mạnh.
- Nhiệt độ từ: 23 – 30 0C.
- Độ ẩm: 60 – 98 %.
2.2. MAI CHÂU

Nhiều mây, có lúc có mưa vừa và dông.
- Gió: Trong cơn dông đề phòng có gió giật mạnh.
- Nhiệt độ từ: 22 – 30 0C.
- Độ ẩm: 60 – 98 %.
2.3. KIM BÔI

 
Nhiều mây, có lúc có mưa vừa và dông. 
- Gió: Trong cơn dông đề phòng có gió giật mạnh.
- Nhiệt độ từ: 23 – 30 0C.
- Độ ẩm: 60 – 98 %.
2.4. CHI NÊ
Nhiều mây, có lúc có mưa to và dông.
- Gió: Trong cơn dông đề phòng có gió giật mạnh.
- Nhiệt độ từ: 24 – 32 0C.
- Độ ẩm: 60 – 98 %.
2.5. LẠC SƠN
Nhiều mây, có lúc có mưa to và dông. 
- Gió: Trong cơn dông đề phòng có gió giật mạnh.
- Nhiệt độ từ : 23 – 30 0C.
- Độ ẩm: 60 – 98 %.

Nguồn tin: Đài Tây Bắc