Dự báo thời tiết khu vực Tây Bắc đêm 08 ngày 09 tháng 11 năm 2017

Dự báo thời tiết khu vực Tây Bắc đêm 08 ngày 09 tháng 11 năm 2017

1

I. TỈNH SƠN LA
1. KHU VỰC PHÍA BẮC TỈNH (Phiêng Lanh, Mường La)

 
Nhiều mây, không mưa, đêm và sáng trời rét; trưa chiều giảm mây trời nắng.
- Gió : Gió nhẹ.
Độ ẩm: 55 - 95%.
Nhiệt độ: 16 - 29oC
2. KHU VỰC PHÍA NAM VÀ TÂY NAM TỈNH (Cò Nòi, Sông Mã)

 
Nhiều mây, không mưa, đêm và sáng trời rét; trưa chiều giảm mây trời nắng.
- Gió : Gió nhẹ.
Độ ẩm: 50 - 96%.
Nhiệt độ: 16- 28oC
3. KHU VỰC PHÍA ĐÔNG VÀ ĐÔNG NAM TỈNH (Yên Châu, Phù Yên, Bắc Yên, Mộc Châu)

 
Nhiều mây, không mưa, đêm và sáng trời rét, Mộc Châu và vùng núi cao rét đậm; trưa chiều giảm mây trời nắng.
- Gió : Gió nhẹ.
Độ ẩm: 50 - 98%.
Nhiệt độ: 15 - 29oC
4. THÀNH PHỐ SƠN LA

 
Nhiều mây, không mưa, đêm và sáng trời rét; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm: 60 - 97%.
- Gió: Gió nhẹ.
Độ ẩm: 60 - 97%.
Nhiệt độ: 16 - 26oC
II. TỈNH LAI CHÂU
1. THỜI TIẾT TOÀN TỈNH

 
Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng. Trời rét, vùng núi cao rét đậm. Gió nhẹ.
2. THỜI TIẾT CÁC NƠI TRONG TỈNH
2.1. MƯỜNG TÈ

 
Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng. Trời rét. Gió nhẹ.                                                                     
- Nhiệt độ từ : 18 - 28°C
- Độ ẩm: 60 – 98%.
2.2. SÌN HỒ

 
Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng. Trời rét đậm. Gió nhẹ.
- Nhiệt độ từ : 12 – 22°C
- Độ ẩm: 60 – 92%.
2.3. THAN UYÊN

 
Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng. Trời rét. Gió nhẹ.
- Nhiệt độ từ : 16 – 27°C
- Độ ẩm: 60 - 92%.
2.4. THÀNH PHỐ LAI CHÂU

 
Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng. Trời rét. Gió nhẹ.
- Nhiệt độ từ : 14 - 25°C
- Độ ẩm: 60 - 95%.
III. TỈNH ĐIỆN BIÊN
1. THỜI TIẾT TOÀN TỈNH

 
Mây thay đổi, không mưa, đêm và sáng trời rét, vùng núi cao rét đậm. Ngày nắng. Gió nhẹ.
2. THỜI TIẾT CÁC NƠI TRONG TỈNH
2.1. THỊ XÃ MƯỜNG LAY

Mây thay đổi, không mưa. Đêm và sáng trời rét. Ngày nắng. Gió nhẹ.
- Gió:  
- Nhiệt độ từ: 19 - 29°C
- Độ ẩm: 70 - 97%
2.2. TUẦN GIÁO

 
Mây thay đổi, không mưa. Đêm và sáng trời rét. Ngày nắng. Gió nhẹ.
- Gió:                              
- Nhiệt độ từ: 17 - 29°C
- Độ ẩm: 65 - 98%
2.3. PHA ĐIN VÀ VÙNG NÚI CAO

 
Mây thay đổi, không mưa. Đêm và sáng trời rét đậm. Ngày nắng. Gió nhẹ.
- Gió:  
- Nhiệt độ từ : 13 - 22°C
- Độ ẩm: 70 - 96%
2.4. THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ

 
Mây thay đổi, không mưa. Đêm và sáng trời rét. Gió nhẹ.
- Gió:  
- Nhiệt độ từ: 17 - 29°C
- Độ ẩm: 55 - 95%
IV. TỈNH HÒA BÌNH
1. THỜI TIẾT TOÀN TỈNH

 
Nhiều mây, đêm có mưa, mưa nhỏ vài nơi. Đêm và sáng trời rét.  
- Gió: Gió nhẹ.
- Nhiệt độ từ: 20 – 28 0C.
- Độ ẩm: 65 – 96 %.
2. THỜI TIẾT CÁC NƠI TRONG TỈNH
2.1. THÀNH PHỐ HÒA BÌNH

 
Nhiều mây, không mưa. Đêm và sáng trời rét.  
- Gió: Gió nhẹ.
- Nhiệt độ từ: 20 – 28 0C.
- Độ ẩm: 65 – 96 %.
2.2. MAI CHÂU

 
Nhiều mây, không mưa, đêm và sáng trời rét.
- Gió: Gió nhẹ.
- Nhiệt độ từ: 20 – 26 0C.
- Độ ẩm: 65 – 96 %.
2.3. KIM BÔI

 
Nhiều mây, đêm có mưa. Đêm và sáng trời rét.  
- Gió: Gió nhẹ.
- Nhiệt độ từ: 20 – 28 0C.
- Độ ẩm: 65 – 96 %.
2.4. CHI NÊ
Nhiều mây, không mưa. Đêm và sáng trời rét.  
- Gió: Gió nhẹ.
- Nhiệt độ từ: 20 – 27 0C.
- Độ ẩm: 65 – 96 %.
2.5. LẠC SƠN
Nhiều mây, đêm có mưa nhỏ. Đêm và sáng trời rét.  
- Gió: Gió nhẹ.
- Nhiệt độ từ : 20 – 27 0C.
- Độ ẩm: 65 – 96 %.

Nguồn tin: Đài Tây Bắc