Dự báo thời tiết khu vực Tây Bắc đêm 18 ngày 19 tháng 10 năm 2017

Dự báo thời tiết khu vực Tây Bắc đêm 18 ngày 19 tháng 10 năm 2017

1

I. TỈNH SƠN LA
1. KHU VỰC PHÍA BẮC TỈNH (Phiêng Lanh, Mường La)

 
Nhiều mây, không mưa, đêm và sáng trời lạnh, trưa chiều giảm mây trời nắng.
- Gió : Gió nhẹ.
Độ ẩm: 60 - 90%.
Nhiệt độ: 18 - 29oC
2. KHU VỰC PHÍA NAM VÀ TÂY NAM TỈNH (Cò Nòi, Sông Mã)

 
Nhiều mây, không mưa, đêm và sáng trời lạnh, trưa chiều giảm mây trời nắng.
- Gió : Gió nhẹ.
Độ ẩm: 60 - 97%.
Nhiệt độ: 17 - 28oC
3. KHU VỰC PHÍA ĐÔNG VÀ ĐÔNG NAM TỈNH (Yên Châu, Phù Yên, Bắc Yên, Mộc Châu)

 
Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, đêm và sáng trời lạnh, Mộc Châu và vùng núi cao trời rét. Trưa chiều giảm mây trời nắng.
- Gió : Gió nhẹ.
Độ ẩm: 60 - 97%.
Nhiệt độ: 14 - 28oC
4. THÀNH PHỐ SƠN LA

 
Nhiều mây, không mưa, đêm và sáng trời lạnh, trưa chiều giảm mây trời nắng.
- Gió: Gió nhẹ.
Độ ẩm: 65 - 90%.
Nhiệt độ: 17 - 26oC
II. TỈNH LAI CHÂU
1. THỜI TIẾT TOÀN TỈNH

 
Nhiều mây, không mưa, đêm và sáng trời rét. Gió nhẹ.
2. THỜI TIẾT CÁC NƠI TRONG TỈNH
2.1. MƯỜNG TÈ

 
Nhiều mây, không mưa, đêm và sáng trời rét. Gió nhẹ.                                                                      
- Nhiệt độ từ : 18 - 31°C
- Độ ẩm: 55 – 98%.
2.2. SÌN HỒ

 
Nhiều mây, không mưa, đêm và sáng trời rét. Gió nhẹ.
- Nhiệt độ từ : 13 – 23°C
- Độ ẩm: 55 – 95%.
2.3. THAN UYÊN

 
Nhiều mây, không mưa, đêm và sáng trời rét. Gió nhẹ.
- Nhiệt độ từ : 16 – 28°C
- Độ ẩm: 55 - 95%.
2.4. THÀNH PHỐ LAI CHÂU

 
Nhiều mây, không mưa, đêm và sáng trời rét. Gió nhẹ.
- Nhiệt độ từ : 15 - 26°C
- Độ ẩm: 55 - 95%.
III. TỈNH ĐIỆN BIÊN
1. THỜI TIẾT TOÀN TỈNH

 
Nhiều mây, không mưa. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi cao trời rét. Trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ.
2. THỜI TIẾT CÁC NƠI TRONG TỈNH
2.1. THỊ XÃ MƯỜNG LAY

 
Nhiều mây, không mưa. Đêm và sáng trời lạnh. Trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ.
- Gió:  
- Nhiệt độ từ: 20 - 29°C
- Độ ẩm: 65 - 97%
2.2. TUẦN GIÁO

 
Nhiều mây, không mưa. Đêm và sáng trời lạnh. Trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ.
- Gió:                              
- Nhiệt độ từ: 18 - 28°C
- Độ ẩm: 65 - 98%
2.3. PHA ĐIN VÀ VÙNG NÚI CAO

 
Nhiều mây, không mưa. Đêm và sáng trời rét. Trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ.
- Gió:  
- Nhiệt độ từ : 13 - 22°C
- Độ ẩm: 70 - 99%
2.4. THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ

 
Nhiều mây, không mưa. Đêm và sáng trời lạnh. Trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ.
- Gió:  
- Nhiệt độ từ: 19 - 29°C
- Độ ẩm: 60 - 98%
IV. TỈNH HÒA BÌNH
1. THỜI TIẾT TOÀN TỈNH

 
Mây thay đổi, có mưa, mưa rào nhẹ và dông vài nơi. Đêm và sáng sớm trời lạnh.
- Gió: Gió nhẹ.
- Nhiệt độ từ: 20 – 27 0C.
- Độ ẩm: 60 – 98 %.
2. THỜI TIẾT CÁC NƠI TRONG TỈNH
2.1. THÀNH PHỐ HÒA BÌNH

 
Mây thay đổi,  có lúc có mưa  nhỏ lượng không đáng kể. Đêm và sáng sớm trời lạnh.
- Gió: Gió nhẹ.
- Nhiệt độ từ: 21 – 27 0C.
- Độ ẩm: 60 – 98 %.
2.2. MAI CHÂU

 
Mây thay đổi,  không mưa. Đêm và sáng sớm trời lạnh.
- Gió: Gió nhẹ.
- Nhiệt độ từ: 20 – 27 0C.
- Độ ẩm: 60 – 98 %.
2.3. KIM BÔI

 
Mây thay đổi,  đêm có lúc có mưa rào nhẹ và dông. Đêm và sáng sớm trời lạnh.
- Gió: Gió nhẹ.
- Nhiệt độ từ: 20 – 27 0C.
- Độ ẩm: 60 – 98 %.
2.4. CHI NÊ
  Mây thay đổi,  đêm có lúc có mưa rào nhẹ và dông. Đêm và sáng sớm trời lạnh.
- Gió: Gió nhẹ.
- Nhiệt độ từ: 20 – 25 0C.
- Độ ẩm: 60 – 98 %.
2.5. LẠC SƠN
  Mây thay đổi,  không mưa. Đêm và sáng sớm trời lạnh.
- Gió: Gió nhẹ.
- Nhiệt độ từ : 20 – 27 0C.
- Độ ẩm: 60 – 98 %.

Nguồn tin: Đài Tây Bắc