Dự báo thời tiết khu vực Tây Bắc đêm 30 ngày 31 tháng 10 năm 2017

Dự báo thời tiết khu vực Tây Bắc đêm 30 ngày 31 tháng 10 năm 2017

1


I. TỈNH SƠN LA
1. KHU VỰC PHÍA BẮC TỈNH (Phiêng Lanh, Mường La)

 
Mây thay đổi, không mưa, đêm và sáng trời rét. Ngày nắng.
- Gió : Gió nhẹ
Độ ẩm: 40 - 98%.
Nhiệt độ: 15 - 29oC
2. KHU VỰC PHÍA NAM VÀ TÂY NAM TỈNH (Cò Nòi, Sông Mã)

Mây thay đổi, không mưa, đêm và sáng trời rét. Ngày nắng.
- Gió : Gió nhẹ
Độ ẩm: 35 - 95%.
Nhiệt độ: 14 - 27oC
3. KHU VỰC PHÍA ĐÔNG VÀ ĐÔNG NAM TỈNH (Yên Châu, Phù Yên, Bắc Yên, Mộc Châu)

 
Mây thay đổi, không mưa, đêm và sáng trời rét, Mộc Châu và vùng núi cao rét đậm. Ngày nắng.
- Gió : Gió nhẹ
Độ ẩm: 35 - 95%.
Nhiệt độ: 13 - 28oC
4. THÀNH PHỐ SƠN LA

 
Mây thay đổi, không mưa, đêm và sáng trời rét. Ngày nắng.
- Gió: Gió nhẹ
Độ ẩm: 40 - 95%.
Nhiệt độ: 14 - 25oC
II. TỈNH LAI CHÂU
1. THỜI TIẾT TOÀN TỈNH

 
Ít mây, không mưa, ngày nắng. Trời rét, vùng núi cao rét đậm, rét hại. Gió nhẹ.
2. THỜI TIẾT CÁC NƠI TRONG TỈNH
2.1. MƯỜNG TÈ

 
Ít mây, không mưa, ngày nắng. Trời rét hại. Gió nhẹ.
- Nhiệt độ từ : 15 - 30°C
- Độ ẩm: 40 – 93%.
2.2. SÌN HỒ

 
Ít mây, không mưa, ngày nắng. Trời rét hại. Gió nhẹ.
- Nhiệt độ từ : 8 – 21°C
- Độ ẩm: 57  – 93%.
2.3. THAN UYÊN

 
Ít mây, không mưa, ngày nắng. Trời rét. Gió nhẹ.
- Nhiệt độ từ : 13 – 28°C
- Độ ẩm: 36 - 82%.
2.4. THÀNH PHỐ LAI CHÂU

 
Ít mây, không mưa, ngày nắng. Trời rét. Gió nhẹ.
- Nhiệt độ từ : 12 - 26°C
- Độ ẩm: 43 - 95%.
III. TỈNH ĐIỆN BIÊN
1. THỜI TIẾT TOÀN TỈNH

 
Mây thay đổi, không mưa, đêm và sáng trời rét, vùng núi cao rét, có nơi rét hại; trưa chiều trời nắng, gió nhẹ.
2. THỜI TIẾT CÁC NƠI TRONG TỈNH
2.1. THỊ XÃ MƯỜNG LAY

 
Mây thay đổi, không mưa, đêm và sáng trời rét, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ.
- Gió:  
- Nhiệt độ từ: 19 - 30°C
- Độ ẩm: 55 - 98%
2.2. TUẦN GIÁO

 
Mây thay đổi, không mưa, đêm và sáng trời rét, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ.
- Gió:                              
- Nhiệt độ từ: 16 - 29°C
- Độ ẩm: 45 - 98%
2.3. PHA ĐIN VÀ VÙNG NÚI CAO

 
Mây thay đổi, không mưa, trời rét, trưa chiều hửng nắng. Gió nhẹ.
- Gió:  
- Nhiệt độ từ : 12 - 21°C
- Độ ẩm: 60 - 98%
2.4. THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ

 
Mây thay đổi, không mưa, đêm và sáng trời rét, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ.
- Gió:  
- Nhiệt độ từ: 16 - 30°C
- Độ ẩm: 40 - 96%
IV. TỈNH HÒA BÌNH
1. THỜI TIẾT TOÀN TỈNH

 
Ít mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, ngày nắng. Đêm và sáng trời rét.  
- Gió: Gió nhẹ.
- Nhiệt độ từ: 15 – 30 0C.
- Độ ẩm: 40 – 98 %.
2. THỜI TIẾT CÁC NƠI TRONG TỈNH
2.1. THÀNH PHỐ HÒA BÌNH

 
Ít mây, không mưa, ngày nắng. Đêm và sáng trời rét.  
- Gió: Gió nhẹ.
- Nhiệt độ từ: 15 – 30 0C.
- Độ ẩm: 40 – 98 %.
2.2. MAI CHÂU

 
Ít mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, đêm và sáng trời rét.
- Gió: Gió nhẹ.
- Nhiệt độ từ: 15 – 29 0C.
- Độ ẩm: 40 – 98 %.
2.3. KIM BÔI

 
Ít mây, không mưa, ngày nắng. Đêm và sáng trời rét.  
- Gió: Gió nhẹ.
- Nhiệt độ từ: 15 – 29 0C.
- Độ ẩm: 40 – 98 %.
2.4. CHI NÊ
Ít mây, không mưa, ngày nắng. Đêm và sáng trời rét.  
- Gió: Gió nhẹ.
- Nhiệt độ từ: 15 – 29 0C.
- Độ ẩm: 40 – 98 %.
2.5. LẠC SƠN
Ít mây, không mưa, ngày nắng. Đêm và sáng trời rét.  
- Gió: Gió nhẹ.
- Nhiệt độ từ : 15 – 29 0C.
- Độ ẩm: 40 – 98 %.

Nguồn tin: Đài Tây Bắc