Tổng cục Khí tượng Thủy văn: Vai trò mới, trách nhiệm mới

Tổng cục Khí tượng Thủy văn: Vai trò mới, trách nhiệm mới

Nguồn tin: Đài Tây Bắc