Dự báo thời tiết khu vực Tây Bắc đêm 19 ngày 20 tháng 12 năm 2017

1


I. TỈNH SƠN LA
1. KHU VỰC PHÍA BẮC TỈNH (Phiêng Lanh, Mường La)

 
Ít mây, không mưa; ngày nắng. Trời rét đậm, có nơi rét đậm.
- Gió : gió nhẹ.
Độ ẩm: 40 - 98%.
Nhiệt độ: 8 - 22oC
2. KHU VỰC PHÍA NAM VÀ TÂY NAM TỈNH (Cò Nòi, Sông Mã)

 
Ít mây, không mưa; ngày nắng. Trời rét đậm, Cò Nòi rét hại.
- Gió : gió nhẹ.
Độ ẩm: 35 - 95%.
Nhiệt độ: 5 - 21oC
3. KHU VỰC PHÍA ĐÔNG VÀ ĐÔNG NAM TỈNH (Yên Châu, Phù Yên, Bắc Yên, Mộc Châu)

 
Ít mây, không mưa, ngày nắng; đêm và sáng sớm có sương mù vài nơi. Trời rét đậm; Mộc Châu và vùng núi cao rét hại.
- Gió : gió nhẹ.
Độ ẩm: 35 - 97%.
Nhiệt độ: 3 - 22oC
4. THÀNH PHỐ SƠN LA

 
Ít mây, không mưa, ngày nắng. Trời rét hại.
- Gió: gió nhẹ.
Độ ẩm: 50 - 92%.
Nhiệt độ: 4 - 19oC
II. TỈNH LAI CHÂU
1. THỜI TIẾT TOÀN TỈNH

 
Ít mây, không mưa, ngày nắng. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá, sương muối. Gió nhẹ.
2. THỜI TIẾT CÁC NƠI TRONG TỈNH
2.1. MƯỜNG TÈ

 
Ít mây, không mưa, ngày nắng. Trời rét. Gió nhẹ.                                                              
- Nhiệt độ từ : 8 - 23°C
- Độ ẩm: 40 – 95%.
2.2. SÌN HỒ

 
Ít mây, không mưa, ngày nắng. Đề phòng xảy ra băng giá, sương muối. Trời rét hại. Gió nhẹ.
- Nhiệt độ từ : 0 – 12°C
- Độ ẩm: 60 – 95%.
2.3. THAN UYÊN

 
Ít mây, không mưa, ngày nắng. Trời rét đậm. Gió nhẹ.                                                               
- Nhiệt độ từ : 6 – 20°C
- Độ ẩm: 40 - 97%.
2.4. THÀNH PHỐ LAI CHÂU

Ít mây, không mưa, ngày nắng. Trời rét hại. Gió nhẹ.                                                              
- Nhiệt độ từ : 4 - 14°C
- Độ ẩm: 50 - 98%.
III. TỈNH ĐIỆN BIÊN
1. THỜI TIẾT TOÀN TỈNH

Mây thay đổi, không mưa, đêm và sáng có nơi có sương mù, ngày nắng. Trời rét đậm, vùng núi cao rét hại. Đề phòng xảy ra băng giá và sương muối ở vùng núi cao. Gió nhẹ.
2. THỜI TIẾT CÁC NƠI TRONG TỈNH
2.1. THỊ XÃ MƯỜNG LAY

 
Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng. Trời rét.
- Gió:  
- Nhiệt độ từ: 9 - 21°C
- Độ ẩm: 50 - 98%
2.2. TUẦN GIÁO

 
Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng. Trời rét đậm. Gió nhẹ.
- Gió:                              
- Nhiệt độ từ: 5 - 20°C
- Độ ẩm: 50 - 97%
2.3. PHA ĐIN VÀ VÙNG NÚI CAO

 
Mây thay đổi, không mưa, đêm và sáng có sương mù, ngày nắng. Trời rét hại. Đề phòng xảy ra băng giá, sương muối. Gió nhẹ.
- Gió:  
- Nhiệt độ từ : 2 - 13°C
- Độ ẩm: 70 - 99%
2.4. THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ

 
Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng. Trời rét đậm. Gió nhẹ.
- Gió:  
- Nhiệt độ từ: 5 - 21°C
- Độ ẩm: 50 - 99%
IV. TỈNH HÒA BÌNH
1. THỜI TIẾT TOÀN TỈNH

 
Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Trời rét đậm, rét hại.  
- Gió: Gió nhẹ.
- Nhiệt độ từ: 6 – 22 0C.
- Độ ẩm: 30 – 95 %.
2. THỜI TIẾT CÁC NƠI TRONG TỈNH
2.1. THÀNH PHỐ HÒA BÌNH

 
Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Trời rét hại.  
- Gió: Gió nhẹ.
- Nhiệt độ từ: 7 – 22 0C.
- Độ ẩm: 30 – 95 %.
2.2. MAI CHÂU

 
Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Trời rét hại.  
- Gió: Gió nhẹ.
- Nhiệt độ từ: 7 – 21 0C.
- Độ ẩm: 30 – 95 %.
2.3. KIM BÔI

 
Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Trời rét hại.  
- Gió: Gió nhẹ.
- Nhiệt độ từ: 7 – 22 0C.
- Độ ẩm: 30 – 95 %.
2.4. CHI NÊ
Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Trời rét đậm.  
- Gió: Gió nhẹ.
- Nhiệt độ từ: 8 – 20 0C.
- Độ ẩm: 30 – 95 %.
2.5. LẠC SƠN
Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Trời rét hại.  
- Gió: Gió nhẹ.
- Nhiệt độ từ : 6 – 21 0C.
- Độ ẩm: 30 – 95 %.

Nguồn tin: Đài Tây Bắc