Lũ
Lũ là hiện tượng mực nước sông lên cao trong một khoảng thời gian nhất định, sau đó xuống.

Lũ:Lũ là hiện tượng mực nước sông lên cao trong một khoảng thời gian nhất định, sau đó xuống.

Phân loại Lũ : Căn cứ vào mực nước đỉnh lũ trung bình nhiều năm (TBNN), phân thành 5 loại :

1. Lũ nhỏ là loại có đỉnh thấp hơn mức đỉnh lũ TBNN.

2. Lũ vừa là loại có đỉnh đạt mức đỉnh lũ TBNN.

3. Lũ lớn là loại có đỉnh cao hơn mức đỉnh lũ TBNN.

4. Lũ đặc biệt lớn là loại có đỉnh cao hiếm thấy trong các kỳ quan trắc.

5. Lũ lịch sử là loại có đỉnh cao nhất trong thời kỳ quan trắc hoặc điều tra khảo sát được.

Ngoài ra, còn nói đến lũ quét, là loại lũ lớn, xảy ra bất ngờ trên sông suối nhỏ, lên xuống rất nhanh, kéo dài chỉ 3 – 6 giờ, tốc độ chảy rất mạnh, cuốn trôi nhiều bùn đá, có sức tàn phá lớn.

Các yếu tố chính của dự báo lũ : Mực nước và lưu lượng nước trong sông : sự thay đổi theo thời gian (quá trình lũ), giá trị lớn nhất và thời điểm xảy ra; diễn biến lũ. Tổng lượng dòng chảy trận lũ của các thời kỳ trong mùa (tuần, tháng, mùa). Diễn biến lũ và ngập lụt do lũ theo thời gian và không gian. Các trị số trung bình và cực trị (lớn nhất và nhỏ nhất) về mực nước, lưu lượng ở các tuyến trên sông, hồ trong các trận lũ, các thời kỳ khác nhau trong mùa lũ...

Một số hình ảnh lũ:
 

Nguồn tin: Đài Tây Bắc